Gabinet położnej POZ

Gabinet położnej POZ

Najlepsze położne w Świętochłowicach oferują:

  • opiekę nad noworodkiem,
  • opiekę ginekologiczno-położniczą dla przyszłych matek,
  • doradztwo w zakresie opieki nad noworodkiem,
  • doradztwo w okresie ciąży

Świadczenia mogą być udzielone Pacjentom, którzy nie mają złożonej deklaracji - bezpłatnie w ramach umowy z NFZ - w tzw. "stanach nagłych" - na podstawie zlecenia lekarza NFZ Pacjentom, którzy zamieszkują poza Świętochłowicami, Chorzowem, Bytomiem, Rudą Śląską, w tym Pacjentom posiadającym ubezpieczenie unijne.

Świadczenia udzielane są Pacjentom, którzy posiadają złożone deklaracje wyboru położnej POZ.

nfz

Świadczenia udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00.

Świadczenia w domu Pacjenta udzielane na podstawie zlecenia lekarskiego należy zgłosić Położnej i uzgodnić termin ich realizacji.

W pozostałych przypadkach świadczenia mogą być udzielone odpłatnie.

Pacjentom nieubezpieczonym udzielamy informacji w zakresie możliwości objęcia ubezpieczenia ubezpieczeniem zdrowotnym.