Poradnia POZ dla dorosłych

Przychodnia NFZ dla dorosłych

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej  udziela świadczeń  medycznych leżących w zakresie Lekarza POZ Pacjentom, którzy:

  1. złożyli „deklarację wyboru lekarza POZ”- bez względu na miejsce zamieszkania - bezpłatnie w ramach umowy z NFZ,
  2. pozostałym Pacjentom w stanach nagłych - bezpłatnie zgodnie z umową z NFZ- którzy nie zamieszkują w Świętochłowicach lub w miastach bezpośrednio sąsiadujących ze Świętochłowicami (Chorzów, Bytom, Ruda Śląska), w tym Pacjentom ubezpieczonym w krajach Unii Europejskiej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), innych dokumentów zgodnie z wytycznymi NFZ.

Pacjenci mieszkający w Świętochłowicach, Chorzowie, Bytomiu, Rudzie Śląskiej mogą uzyskać świadczenia medyczne bezpłatnie po złożeniu deklaracji wyboru lekarza lub odpłatnie.

NFZ

Świadczenia udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00.

Porady medyczne udzielane są
w warunkach ambulatoryjnych,
a w przypadkach uzasadnionych
medycznie w domu Pacjenta.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista, telefoniczna 
32 2454 733
lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Zapraszamy naszych Pacjentów  w wieku od 35 lat do 65 lat do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrycie chorób układu krążenia.

Osobom nieubezpieczonym zapewniamy bezpłatne doradztwo w zakresie pozyskania ubezpieczenia zdrowotnego i możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych  (porad udziela Kierownik Przychodni ds. administracyjnych- specjalista w zakresie prawa medycznego).