Transport sanitarny w POZ

Transport sanitarny POZ

Posiadając skierowanie wystawione przez lekarza naszej Poradni należy skontaktować się z koordynatorem zespołów wyjazdowych TRANSPORTU SANITARNEGO.

Zgłoszenie transportu sanitarnego w dni powszednie w godzinach 8:00 - 18:00 pod poniższymi numerami telefonów

Termmed transport sanitarny
Ważne! 

KARETKI POGOTOWIA RATUNKOWEGO służą do ratowania życia i zdrowia ludzi.
Nie wzywaj pogotowia ratunkowego, gdy potrzebujesz transportu sanitarnego.

Jeżeli wymagasz podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej, w celu kontynuacji i zachowania ciągłości leczenia albo musisz udać się na leczenie, a dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia Ci korzystanie ze środków transportu publicznego (bez względu na schorzenie) możesz skorzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego.

Jeżeli jesteś zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagasz pomocy przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymagasz korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przysługuje Ci transport częściowo płatny w przypadku leczenia:

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 • chorób nowotworowych,
 • chorób oczu,
 • chorób przemiany materii,
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 • chorób skóry i tkanki podskórnej,
 • chorób układu krążenia,
 • chorób układu moczowo-płciowego,
 • chorób układu nerwowego,
 • chorób układu oddechowego,
 • chorób układu ruchu,
 • chorób układu trawiennego,
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 • chorób zakaźne i pasożytnicze,
 • urazów i zatruć,
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych,

NFZ pokrywa w takich przypadkach 40% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego.
W przypadkach niewymienionych powyżej koszty transportu będziesz musiał pokryć w całości osobiście.

Skierowanie
Transport sanitarny jest realizowany na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.