Kontakt z NZOZ Familia

Dane kontaktowe

NZOZ Familia

ul. Łagiewnicka 6,
41-608 Świętochłowice

NIP 634-191-94-40

rejestracja@nzozfamilia.pl

Nr BDO 000066822
Nr umowy z NFZ 121 / 210757

Ochrona danych osobowych

Inspektor IOD - Mirosław Karwot

iod.inspect@gmail.com